Amplitie

Amplitie? Er is steeds meer aandacht voor het optimaliseren van het welbevinden en functioneren van medewerkers, aangezien dit een voorwaarde is voor organisatiesucces. Thema’s als duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, bevlogenheid, employee experience, talentontwikkeling en werkgeluk nemen een steeds centralere positie in bij strategische doelstellingen. Het optimaliseren van welbevinden en functioneren begint wat ons betreft met het bevorderen (amplitie) ervan, in plaats …

Subsidie MKB Drenthe

Provincie stimuleert professioneel personeelsbeleid bij Drents mkb De provincie Drenthe opent in 2019 de subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe. Drentse mkb-bedrijven kunnen vanaf 4 februari tot en met 31 december 2019 subsidie aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) om hun personeelsmanagement te professionaliseren en de inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. De subsidie is beschikbaar voor het inwinnen van extern advies …

Samen sta je sterker

Samen sta je sterker en kan je veel meer bieden, was de gedachte van Angelic Bloemberg. Samen met andere (Noloc erkende) loopbaanprofessionals en een HR specialist in Drenthe zette zij Personeelsmobiliteit Drenthe op. Angelic Bloemberg heeft ruim 10 jaar haar eigen bedrijf in Loopbaanadvies en Coaching. Als éénpitter is het wel eens voorgekomen dat een outplacementopdracht niet kon worden aangenomen …