Subsidie MKB Drenthe

Provincie stimuleert professioneel personeelsbeleid bij Drents mkb

De provincie Drenthe opent in 2019 de subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe. Drentse mkb-bedrijven kunnen vanaf 4 februari tot en met 31 december 2019 subsidie aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) om hun personeelsmanagement te professionaliseren en de inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen.

De subsidie is beschikbaar voor het inwinnen van extern advies bij het opstellen van een strategisch HR-beleidsplan, HR-opleidingen, -trainingen en cursussen of het verwerven van erkenningscertificaten. Ook de verbetering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers in het arbeidsproces komt in aanmerking. Denk aan het uitvoeren van een employabilityscan, waarbij een deskundige de inzetbaarheid van een medewerker in kaart brengt, of het opstellen van een ontwikkelingsplan. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. De kosten van het project moeten minimaal 1.000 euro zijn en de subsidie is maximaal 10.000 euro.

De HR-regeling is een van de maatregelen vanuit de motie ‘Aanpak mismatch arbeidsmarkt’ van Provinciale Staten. De regeling helpt mkb-bedrijven een modern HR-beleid te voeren en vraag en aanbod op de Drentse arbeidsmarkt meer op elkaar af te stemmen. Gedeputeerde Cees Bijl: “Voor een sterke economie is een goed opgeleide beroepsbevolking onmisbaar. We moeten toe naar een arbeidsmarkt die de mobiliteit van mensen niet remt en die hen continu stimuleert om hun vaardigheden en kennis op peil te houden.”

Vanwege ontwikkelingen als digitalisering en robotisering moeten niet alleen werkgevers, maar ook werknemers anticiperen op de toekomst. De regeling draagt bij aan de juiste vakmensen op de Drentse arbeidsmarkt en daarmee aan het vestigingsklimaat en de regionale economie in Drenthe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *